Sairauskassa

Yhdistykseemme liittyvillä jäsenillä on liittymispäivästä lukien neljä (4) kuukautta aikaa liittyä Porin KTV:n sairauskassan jäseneksi.
Edellytyksenä, että jäsenen työnantaja kuuluu sairauskassan toimintapiiriin.

Lue tästä tarkemmat liittymisehdot ja kassan toimintapiiri 

Sairauskassan jäsenmaksu on 1,5% vakuutetun työnantajalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 30 euroa kuukaudessa.

Sairauskassan jäsenet HUOM!

Lähettäkää korvaushakemuksenne suoraan sairauskassaan
Kela ei enää välitä hakemuksia sairauskassaan, vaan tekee ainoastaan omat korvauspäätöksensä. Silloin kassan jäsenille mahdollisesti kuuluvat lisäetuudet jäävät saamatta.

Lue muutoksista tarkemmin tästä.